Acronis Ransomware Protection 1.0.1470

Acronis Ransomware Protection 1.0.1470

Acronis International GmbH – 19,7MB – Shareware – Windows
Acronis Ransomware Protection is a free, lightweight version of Acronis proven, artificial intelligence-based anti-ransomware technology, which protects users against attacks from both known and unknown ransomware variants. Unlike traditional AV software options, Acronis Ransomware Protection monitors for suspicious activities in real-time, blocks detected processes, and allows users to recover any affected files from local cache. Based on our award-winning Acronis Active Protection technology, the free solution allows users to manage a whitelist of approved apps and blacklist of malicious processes. Acronis Ransomware Protection is completely compatible with the most common/popular anti-malware solutions and comes with 5GB of free cloud storage to put important files out of reach of ransomware and other data threats. It is the single best additional layer of protection a system can add against ransomware.

Tổng quan

Acronis Ransomware Protection là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Acronis International GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Acronis Ransomware Protection là 1.0.1470, phát hành vào ngày 14/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 01/02/2018. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.1470, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Acronis Ransomware Protection đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,7MB.

Acronis Ransomware Protection Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Acronis Ransomware Protection!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Acronis Ransomware Protection cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Acronis International GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản